Kontakt

 

MAIL: 

objednaj@pravypoklad.sk

Obchodné podmienky
Odstúpenie od zmluvy

Obchodné meno: Vladimíra Paulová

Miesto podnikania: 95191 Zlatno 121

E-mail: objednaj@pravypoklad.sk

IČO: 50521942

DIČ: 1086831240

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Zodpovedná osoba: Vladimíra Paulová

Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úrad Nitra od 19.9.2016

Číslo živnostenského registra: 430-49736

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1   E-mail: nr@soi.sk